Till vårdnadshavare! VIKTIG INFO 2022-01-10 

Utifrån rådande läge med en ökad smittspridning såväl nationellt som regionalt uppmanar och påminner vi er alla om att följa Folhälsomyndighetens rekommendationer och råd i samband med återgång till skola och förskola efter ledigheter.  

Stanna hemma och testa dig om du får symtom på covid19 

Det gäller även vid milda symtom. Alla från förskoleklass och uppåt behöver testa sig direkt vid symtom på luftvägsinfektion. 

Håll avstånd 

Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Gäller såväl barn som vuxna.  

Vi önskar att du som vårdnadshavare håller dig uppdaterad och tar del av aktuell information:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-varterminen-2022/ 

VIKTIG INFO COVID -19

Pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

Närvaro påsklovet vecka 13

Det börjar nu bli tid att planera för verksamheten denna vecka och därför vill vi veta vilka barn som kommer att vara närvarande.

Var vänlig fyll i och återlämna nedanstående talong till respektive avdelning senast 12 mars 2021.

Obs! Barnen är lediga om föräldrarna är lediga.

Här finner du blankett för närvaron hos ditt barn på påsklovet. Närvaro påsklov 2021 stocksätterskolan

Sommarfritids 2020

Sammanslagning:

v. 25-27

Öppnar och stänger på Ängen

kl. 06.00 – 17.30

Eken 08.00 – 15.00 ( behovet kan ändras).

Rönnen stängt.

Frukost kl.07.00 – 07.30

Lunch kl. 11.00 – 12.00

Mellanmål kl. 14.00

 

Utbildnings- och planeringsdagar ht 2019

Den 6 september samt den 28 oktober är fritids stängt för planering/utbildning hela dagen.

Den 19 september, 3 oktober, 7 november och den 12 december stänger fritidshemmet kl 16.00.

Om du inte kan ordna omsorgen själv den 6 september och den 28 oktober meddela respektive fritidsavdelning senast en vecka innan så ordnar vi tillfällig placering på annan enhet.