Om

Vi är fritidshem på Stocksätterskolan i Hallsberg. Den här bloggen är till för att visa upp vår verksamhet utifrån våra fritidsbarns perspektiv men också som en kanal för föräldrar att få information. Här ska det synas vad eleverna gör och hur vi kopplar vår verksamhet till styrdokument mm.