Rönnen

Rönnen åk 4  6 

Mobil: 072 – 218 60 50 

 

Personal: 

Frank Strömberg 

Felix Garcia 

Mats Carlsson